פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרצא ז

שולחן ערוך

צריך להניח שיור בראש היריעה ובסופה כשתופרם יחד ובמשהו סגי:

מפרשים