שולחן ערוך אורח חיים תרפט ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

השומע מגילה ממי שהוא מודר הנאה ממנו, ידיצא.

מפרשים

 

ביאור הגר"א

השומע – כמש״ש כ״ח א׳: 

משנה ברורה

(יד) יצא:    דמצות לאו ליהנות ניתנו ולא מקרי הנאה ועיין לעיל סימן תקפ"ט ס"ז דשייך לענינינו:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש