שולחן ערוך אורח חיים תרפה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בשבת שניה מוציאין שני ספרים: באחד קורא פרשת השבוע ובשני קורא "זכור את אשר עשה לך עמלק", ומפטיר "פקדתי את אשר עשה לך עמלק".

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ו) השבוע:    ומניחין ס"ת השניה אצלה ואומר ח"ק:

(ז) עמלק:    עד לא תשכח:

(ח) פקדתי:    כן הוא ברמב"ם ובלבוש איתא ויאמר שמואל כה אמר ד' פקדתי את אשר עשה וגו':
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש