שולחן ערוך אורח חיים תרפה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בשבת שלישית שהוא ט"ו באדר מפסיקין, ובשבת רביעית שהיא כ"ב לאדר מוציאין שני ספרים: באחד קורא פרשת השבוע ובשני קורא פרשת פרה, ומפטיר "וזרקתי עליכם מים טהורים" (ועיין לעיל סימן קל"ז סעיף ה').

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ט) השבוע:    ומניחין ס"ת השניה אצלה ואומרים ח"ק:

(י) פרה:    בפרשת חוקת מתחלת הסדר עד תטמא עד הערב:

(יא) וע"ל בסימן קל"ז ס"ה:    שם מבואר אם טעה ולא גמר כל הפרשה:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש