שולחן ערוך אורח חיים תרעג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין חוששין לפתילות להחליפם לאעד שתכלה:

מפרשים

 

משנה ברורה

(לא) עד שתכלה:    שאין בהם בזיון מצוה דאדרבה הם נוחין להדליק יותר כשהם מודלקין כבר:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש