פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרסב ג

שולחן ערוך

מוציאים שני ספרים וקורין בהם פרשיות שנקראו אתמול ומפטיר במלכים ויקהלו עד בהוציאי אותם מארץ מצרים.

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ד) אתמול - אם התחיל במפטיר מן וביום השני אע"פ שגמר ובירך יחזור ויקרא מן ובחמשה עשר בברכה לפניה ולאחריה:


▲ חזור לראש