שולחן ערוך אורח חיים תרכט ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בחבלים של פשתן, פסולה; של גמי ושל סיב, כשרה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ד) בחבלי' פסול':    שנשתנ' צורתן [מ"מ]:

באר היטב

משנה ברורה

(יג) של פשתן - אף שאין מקבלין טומאה שאינם כלי מ"מ נשתנה צורתן ואינו נראה כגידולי קרקע ופשוט דה"ה בחבלים של קנבוס:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש