שולחן ערוך אורח חיים תריד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

החיה יכל שלשים יום מותרת לנעול את הסנדל והחולה כיוצא בה אף על פי שאין בו סכנה וכן מי שיש לו מכה ברגליו:

מפרשים

 

באר היטב

(ה) והחולה:    והב"ח החמיר בזה עיין א"ז.
 

משנה ברורה

(י) כל שלשים יום:    דעד אותו הזמן הצינה קשה לה וכן לחולה או למי שיש לו מכה לכולם הצינה קשה להם:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש