שולחן ערוך אורח חיים תקצ ט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אם תקע שני תשר"ת או שני תש"ת או שני תר"ת כהוגן וטעה בשלישי אינו צריך לחזור אלא לאחרון שטעה בו אם תקע בצד הרחב של השופר לא יצא.

הגה: ואחר שתקעו אומר השליח צבור פסוק אשרי העם יודעי תרועה ואשרי ומחזירין הספר למקומו:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(יא) הרחב:    וסי' מן המצר קראתי יה.


(יב) אשרי:    והאר"י כתב שיאמר אשרי העם עד תרום קרננו.


משנה ברורה

ביאור הלכה

▲ חזור לראש