שולחן ערוך אורח חיים תקעה יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין אומרים הלל הגדול אלא כשנענו ביום תעניתם דוקא אבל אם לא נענו עד יום שלאחר תעניתם לא:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

עד יום שלאחר תעניתם לא. דבתענית' לא נענו וברחמי שמים ירדו להם יום אחר: 

מגן אברהם

(יג) שלאחר תענית' לא:    דלא נענו מכח התעני' רק משמיא דרחימו עלייהו: 

משנה ברורה

(לא) תעניתם לא - דלא נענו מכח התענית רק משמיא דרחימו עלייהו:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש