שולחן ערוך אורח חיים תקעה יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין אומרים הלל הגדול אלא כשנענו ביום תעניתם דוקא אבל אם לא נענו עד יום שלאחר תעניתם לא:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יג) שלאחר תענית' לא:    דלא נענו מכח התעני' רק משמיא דרחימו עלייהו:

באר היטב

משנה ברורה

(לא) תעניתם לא - דלא נענו מכח התענית רק משמיא דרחימו עלייהו:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש