שולחן ערוך אורח חיים תקסא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרואה אערי יהודה אבבחורבנן, אומר: "ערי קדשך היו מדבר", וקורע.

(ואינו חייב לקרוע אלא גכשמגיע סמוך להם כמן הצופים לירושלים) (ב"י).

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) בחורבנן:    אף על פי שיושבין בהן ישראל כיון שהאומות מושלים עליהם מקרי חורבן:

באר היטב

(א) בחורבנן:    אפי' יושבים בהם ישראל כיון שהעכו"ם מושלים עליהם מקרי חורבן. ב"י.


משנה ברורה

(א) ערי יהודה – ולא ערי ישראל, דלא חשיבי כל כך.

(ב) בחורבנן – אפילו יושבין בהן ישראל, כיון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן.

(ג) כשמגיע סמוך להם כמו וכו' – דרחוק יותר לא חשיבא ראיה, כמו להלן [ב"י]. ולפי מה שביארנו לקמיה דכמה פוסקים פליגי על זה, וסוברין דאין שיעור לדבר, אלא דממקום שרואה חייב לקרוע, הוא הדין בעניינינו.
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש