שולחן ערוך אורח חיים תקלה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש מתירים לפנות מחצר של אחר לחצר שלו ואפילו מנאה לכעורה.

מפרשים

מגן אברהם

(ב) לחצר שלו:    ששמחה לאדם שיהא דר בתוך שלו (ירושלמי) ונ"ל דאם אדם דר אצל חבירו בחדר א' ואח"כ שכר לו בית מיוחד אף על פי שנוח לו יותר אסור לפנות דהא אפילו מכעורה לנאה אסור ועוד דיש חולקים על הירושלמי והבו דלא לוסיף עלה אם הוא בין העכו"ם או ענין אחר דומה לזה יש להתיר לפי ראות עיני המורה:

באר היטב

(ב) שלו:    דשמחה לאדם שיהיה דר בתוך שלו. וכתב המ"א ונ"ל דאם אדם דר אצל חבירו בחדר אחד ואחר כך שכר לו בית מיוחד אע"פ שנוח לו יותר אסור לפנות דהא אפי' מכעורה לנאה אסור מיהו אם הוא בין העכו"ם או ענין אחר דומה לזה יש להתיר לפי ראות עיני המורה עד כאן לשונו.


משנה ברורה

(ז) לחצר שלו - דשמחה לאדם שיהיה דר בשלו [ולפנות כלים לחצר שלו אין להקל] ודוקא באופן זה אבל מפני שאר הנאה כגון שהיה דר אצל חבירו בחדר אחד ואח"כ שכר לו בית מיוחד אע"פ שנוח לו יותר אסור לפנות דהא אפילו מכעורה לנאה אסור מיהו אם דירה ראשונה היה בין העכו"מ או דומה לזה יש להתיר לפי ראות עיני המורה:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש