פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקלה ג

שולחן ערוך

הזבל שבחצר אסור להוציא אלא יסלקנו לצדדים ואם נתרבה עד שנעשה חצר כרפת מוציאין אותו לאשפה.

מפרשים