שולחן ערוך אורח חיים תקיז ד


שולחן ערוך

לא ימוד אדם שעורים ליתן לפני בהמתו אלא משער ונותן לה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש