שולחן ערוך אורח חיים תקיג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר לכפות עליה כלי כדי שלא תשבר ובלבד שלא יגע בה הכלי:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ז) שלא יגע:    דשמא ינענע אותה.


משנה ברורה

(יא) לכפות עליה וכו' - אבל אסור ליתן תחתיה כלי [בעת שהתרנגולת מטילתה] שתפול בו דהרי היא מוקצה ונמצא מבטל עי"ז הכלי מהיכנו [לעיל בסימן ש"י ס"ו]:

(יב) הכלי - דמצוי להתנענע הביצה ע"י נגיעה כל שהוא מפני שהיא עגולה:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש