שולחן ערוך אורח חיים תקיג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר לכפות עליה כלי כדי שלא תשבר ובלבד שלא יגע בה הכלי:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

ובלבד שלא יגע. הטעם דשמא ינענע אות': 

באר היטב

(ז) שלא יגע:    דשמא ינענע אותה. 

משנה ברורה

(יא) לכפות עליה וכו' - אבל אסור ליתן תחתיה כלי [בעת שהתרנגולת מטילתה] שתפול בו דהרי היא מוקצה ונמצא מבטל עי"ז הכלי מהיכנו [לעיל בסימן ש"י ס"ו]:

(יב) הכלי - דמצוי להתנענע הביצה ע"י נגיעה כל שהוא מפני שהיא עגולה:

פירושים נוספים▲ חזור לראש