שולחן ערוך אורח חיים תנא ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אחד כלי עץ ואחד כלי אבן ואחד כלי מתכת דינם להכשירם בהגעלה:

הגה: וכן כלי עצם צריכים הגעלה (מרדכי פרק כל שעה):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(נו) אחד כלי עץ:    ודוקא אם הכלי חלק בלי שום סדק וגומא:

(נז) וכן כלי עצם:    חוץ מקרן דהוא רך וחייס שלא יתקלקל אין מועיל הגעלה וכנ"ל:

ביאור הלכה

(*) ואחד כלי אבן:    וכן כלי גללים [ח"י] ועיין בשבולי הלקט שמאריך בזה:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש