שולחן ערוך אורח חיים תכא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נוהגין באשכנז אשאומרים פרשת ובראשי חדשיכם שחרית אחר פרשת התמיד ובספרד אין נוהגין לאומרה לפי שעתידין לקרות אותה בספר תורה.

מפרשים

מגן אברהם

(א) ובראשי חדשיכם:    לפרסם שהוא ר"ח עיין סי' מ"ח ויש סמך לזה ממתני' דסוף שקלים:

באר היטב

משנה ברורה

(א) שאומרים פרשת ובראשי חדשיכם כדי לפרסם שהוא ר"ח [מ"א]:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש