משנה ברורה על אורח חיים תכא

סימן תכאעריכה

סעיף אעריכה

(א) שאומרים פרשת ובראשי חדשיכם כדי לפרסם שהוא ר"ח [מ"א]: