שולחן ערוך אורח חיים שפא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש ביטול רשות בחורבה שאם היו שני בתים וחורבה ביניהם שהיא של שניהם ושכחו ולא עירבו יכול אחד לבטל רשותו לחבירו ולהיותו מותר בו:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ד) בחורבה:    אף על פי שאין עיקר תשמישתייהו שם: 

משנה ברורה

(יז) בחורבה - ולא אמרינן שלא הקילו חכמים בביטול רשות אלא בחצר שלפני הבתים שבה הוא עיקר תשמישם:

(יח) שהיא של שניהם - עיין לעיל בסימן שע"ו:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש