שולחן ערוך אורח חיים שכה טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ספק אם הובאו מחוץ לתחום או מתוך התחום -- חוששין שמא מחוץ לתחום הובאו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(לה) ספק כו':    עיין ס"ט והע"ש לא ע"ש:

באר היטב

(כ) ספק וכו':    ופשוט דגם כאן שייכי הני תנאים שנזכרו בס"ט. ט"ז.


משנה ברורה

(פ) ספק אם הובאו וכו' - וגם כאן שייכי הני תנאים שנזכרו בס"ט [ט"ז]:

(פא) חוששין שמא וכו' - וע"כ צריך ג"כ להמתין בערב כדי שיביאו מחוץ לתחום:

ביאור הלכה

(*) ספק אם הובאו מחוץ לתחום וכו':    הנה אף דבסעיף זיי"ן כתב לענין ספק די"א דלערב מותר מיד וידוע שהוא שיטת המקילין בספיקא כאן בסעיף זה סתם להחמיר וכן בס"ט ובסימן תקט"ו סתם ג"כ להחמיר [ביאור הגר"א לעיל בס"ז]:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש