שולחן ערוך אורח חיים שיא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שאם נתן על המת אחד מכלים שהוא לבוש חשוב כנותן ככר או תינוק:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טו) א' מכלים:    וה"ה שאר כלים שמלאכתן להיתר כן איתא בגמ' סוף נוטל:

באר היטב

(י) שהוא:    ה"ה שאר כלים שמלאכתן להיתר גמרא סוף פרק נוטל.


משנה ברורה

(טו) שהוא לבוש - היינו שהיה המת לבוש בו מתחלה וכ"ש אם נתן עליו שאר כלים שמלאכתן להיתר [גמרא]:

ביאור הלכה

(*) יש מי שאומר שאם נתן וכו':    אף דהמחבר כתב יש מי שאומר אין כונתו בזה שאחרים חולקין ע"ז כמו ביש מי שאומר שכתב בסעיף שאחריו שהשיג עליו בב"י דידוע דרכו בדבר שאינו מוצא בפוסקים אחרים בפירוש לכתוב בלשון זה לפעמים דבאמת הכל מודים בזה ודבר פשוט הוא כיון שאינו לבוש המת עתה בהן הוא כשאר כלי שמלאכתו להיתר:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש