שולחן ערוך אורח חיים שט ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כלכלה שהיתה נקובה וסתמה באבן מותר לטלטלה שהרי נעשה כדופנה וכן דלעת שתולין בה אבן כדי להכבידה למלאות בה מים אם הוא קשור יפה שאינו נופל מותר למלאות בה שהוא כמו הדלעת עצמה שהוא בטל אגבה ואם לאו אסור:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ג) נעשה כדופנה:    כיון דהדקה שוי' דופן (גמ') משמע דאם לא הדקה לא:
 

באר היטב

(א) כדופנה:    כיון דהדקה שוויה דופן. ואם לא הדקה לא. מ"א.
 

משנה ברורה

(ו) נעשה כדופנה - ומיירי שהדקה יפה להכלכלה או שקשר אבל בלא"ה לא נעשה כדופנה:

(ז) וכן דלעת - היינו דלעת יבשה וחלולה שממלאין בה מים ורק מפני שהיא קלה וצפה ע"פ המים תולין בה אבן כדי להכבידה:

(ח) וא"ל אסור - שהדלעת עצמה מוקצה שנעשית בסיס לדבר האסור:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש