פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רפח ח

שולחן ערוך

אין מתענין על שום צרה מהצרות כלל:

מפרשים

מגן אברהם

(יג) על שום צרה:    הע"ש לא עיין סי' תקס"ח ס"ט בתשובת מהר"מ סי' תר"ג כשיש מאורע וצריך אדם לרחמים יבקש ויפול על פניו ביחיד דהא אפי' תעני' שרי בשביל חלום עמ"ש סימן קי"ז ס"ג:

באר היטב

(יב) מהצרות:    מותר ליפול על פניו ביחיד אם צריך לרחמים מהר"ם סי' תר"ג. מ"א.


משנה ברורה

(כה) על שום צרה - היינו אפי' על אותן שמבואר בסמוך שזועקין ומתחננין עליהן:

(כו) מהצרות - כשיש מאורע וצריך אדם אדם לרחמים מותר לבקש וליפול על פניו ביחיד [מ"א]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש