שולחן ערוך אורח חיים רפח ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם הקדימה לאכול הוא עונג לו כגון שנתעכלה סעודת הלילה יקדים ואם האיחור עונג לו כגון שעדיין לא נתעכל יאחר:

הגה: וכן מי שיש לו סעודות כל יום כמו בשבת ישנה בשבת להקדים או לאחר (גמרא פרק כ"ב וטור):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יב) להקדים או לאחר:    פי' שעה מועטת כדי שלא יצטער:

באר היטב

(יא) או לאחר:    פי' שעה מועטת כדי שלא יצטער.


משנה ברורה

(כג) ישנה בשבת - כדי שיהיה מינכר שהוא לכבוד שבת:

(כד) להקדים או לאחר - פי' שעה מועטת אבל לאחר הרבה אין נראה שיהא רעב בשבת:

ביאור הלכה

(*) להקדים או לאחר:    ומ"מ לא יקדים קודם שנתעכל לו המזון [ב"ח]:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש