פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רסו ה

שולחן ערוך

שוטה וקטן, יתננו לשוטה, שהקטן יבא לכלל דעת. חרש וקטן, יתננו למי שירצה:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יג) למי שירצה - דכל אחד יש לו מעלה בפני עצמו וכנ"ל:

ביאור הלכה

(*) יתננו למי שירצה:    כתב הפמ"ג יראה לי דהיינו דוקא שאינו בנו אבל בנו קטן שהוא בר חינוך מדרבנן יתננו לחרש ושוטה ומסתפק שם דאפשר אפילו אם החרש ושוטה הוא בנו שאינם בר חנוך כמו קטן:.

▲ חזור לראש