שולחן ערוך אורח חיים רסד ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין צריך להבהב הפתילה (פירוש, ענין הבהוב יפול על דבר שאינו נשרף לגמרי וגם לא קיים לגמרי) ("אל תאכלו ממנו נא", תרגום יונתן "מהבהב"):

הגה: ומכל מקום נהגו להדליק הפתילה ולכבותה, כדי שתהיה מחורכת ויאחז בה האור יפה (טור):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טו) ומ"מ נהגו:    ואף בנר הכרוך עושין כן:

באר היטב

משנה ברורה

(כח) ומ"מ נהגו - ואף בנר הכרוך כעין שלנו עושין כן. וזה יעשה האיש מתחלה ויהיה תועלת שלא תשהה האשה בהדלקתה בהגיע זמנה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש