שולחן ערוך אורח חיים רכד ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרואה חכמי ישראל אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם טשחלק מחכמתו ליראיו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ד) שחלק:    שישראל הם חלק אלוה ודבקים בו לכן אומר שחלק:

באר היטב

(ג) ליראיו:    לפי שישראל דבקים בו יש יחוס לחלק אחר מי שנחלק ממנו משא"כ בא"ה אומר שנתן שאין דביקות בנותן מתנה למקבל. ט"ז.


משנה ברורה

(ט) שחלק - שעם ד' הם חלק אלוה ודבקים בו לכן אמר שחלק משא"כ לקמיה בסעיף ז:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש