שולחן ערוך אורח חיים רכד ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרואה ששים רבוא מישראל ביחד אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם חחכם הרזים ואם הם עובדי כוכבים ומזלות אומר (ירמיה, יב) בושה אמכם חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ח) חכם הרזים - שאין דעתן דומין זה לזה ואין פרצופיהן דומין זה לזה והוא יודע מה בלב כל אלו האוכלוסין:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש