שולחן ערוך אורח חיים קיט ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

סעיף זה בטור

יש מי שאומר שכשמוסיף יבבברכה לצורך יחיד לא יאריך:

מפרשים

 

(ד) בברכה לצורך:    אבל אחר תפלתו רשאי להאריך ובליקוטי מהרי"ל איתא כשחלה מהרי"ל גזרו הצבור תענית ואמרו סליחות משמע דצבור לצורך יחיד שרי מ"כ וי"ל דשאני מהרי"ל כיון דרבים צריכים לתורתו כרבים דמי וכה"ג איתא בתשובת הרשב"א סי' קמ"ח:
 

(ה) לא יאריך:    אא"כ רבים צריכים לתורתו. עיין מ"א.
 

(יב) בברכה - אפילו בברכת ש"ת וכ"ש בשאר ברכות. אבל לאחר תפלה אפילו קודם יהיו לרצון מותר להאריך בכל גווני. ובליקוטי מהרי"ל איתא כשחלה מהרי"ל גזרו הצבור תענית ואמרו סליחות ומנהגם היה אז לומר סליחות באמצע ברכת סלח לנו משמע דצבור לצורך יחיד שרי אפילו באמצע ברכה י"ל שאני מהרי"ל דרבים צריכים לתורתו וכרבים דמי:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש