הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן קיט

סימן קיט

עריכה

[ס"א] חולה מבקש עליו רחמים. בכנה"ג יו"ד סי' ר"מ כ' בשם ס"ח כשמתפלל על אביו חולה לא יאמר תרפא לאבא מארי. אלא מזכירו בשמו דהא שלמה אמר דוד אבי: