שולחן ערוך אורח חיים צ יט


שולחן ערוך

יקבע מקום לתפלתו שלא ישנהו אם לא לצורך ואין די במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל אלא גם בבית הכנסת שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(לג) יקבע מקום:    וגם כשמתפלל בביתו יקבע מקום שלא יבלבלוהו בני הבית:

(לד) מקום קבוע:    ונ"ל דתוך ד"א חשיב מקום א' דא"א לצמצם:

באר היטב

(כה) לתפלתו:    גם כשמתפלל בביתו יקבע מקום שלא יבלבלוהו בני הבית.

(כו) קבוע:    ותוך ד' אמות חשיב מקום אחד דא"א לצמצם. מ"א.


משנה ברורה

(נט) יקבע מקום - שכן מצינו בא"א שקבע מקום לתפילתו כדכתיב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ד' וגו'. וגם כשמתפלל בביתו יקבע מקום שלא יבלבלוהו בני הבית:

(ס) מקום קבוע - ותוך ד"א חשוב מקום אחד דא"א לצמצם:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש