שולחן ערוך אורח חיים צב י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

דטוב ליתן צדקה קודם לותפלה:

מפרשים

 

(ד) טוב ליתן צדקה כו' - דכתיב אני בצדק אחזה פניך:
 

(לו) תפלה - דכתיב ואני בצדק אחזה פניך ובאיזה קהלות קדושות ניתקן המנהג ליתן צדקה כשמגיע להפסוק והעושר וכו' ואתה מושל בכל. ויש מקומות שנוהגין לקבץ צדקה בעת קה"ת והוא שלא כהוגן דמבטלין עי"ז מלשמוע קה"ת ועניית ברכו את ד' וכו':

פירושים נוספים


▲ חזור לראש