פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים סא ה

שולחן ערוך

נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(ו) ידיהם:    ר"ל יד ימין.


משנה ברורה

(יז) ידיהם – ר"ל יד ימין:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש