פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים נג יג

שולחן ערוך

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לט) וזרועותיו - וגם כתפיו:


(מ) לפני התיבה - להעשות ש"ץ להתפלל אבל פורס הוא על שמע לבד וגם אינו קורא בתורה שגנאי הוא:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש