שולחן ערוך אורח חיים לב מו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יהיה הגליון עליון תחלה שזהו שורה עליונה וגליון תחתון לצד פה הבתים.

הגה: וראש הפרשה יהיה מונח לצד ימין הקורא שאם בא לפתחן ולקוראן יהיו מונחים לפניו כהלכתן (תרומת הדשן ובית יוסף בשם אורחות חיים):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ריד) לצד פה — דאל"ה יעמדו האותיות הפוכות נגד הקורא:

(רטו) כהלכתן — שהרי מצינו שסדר הנחתן בבתים ג"כ הם מסודרים לפני ימין הקורא אשר הוא עומד נגד המניח שיהיה קורא כסדר מתחלה פ' קדש של ימינו ואח"כ פ' והיה כ"י ושאר הפרשיות כמש"כ בסי' ל"ד ע"כ צריך להיות סוף הגלילה שהוא ראש הפרשה ג"כ מצד ימין נגדו:

ביאור הלכה

(*) יהיה הגליון וכו' לצד פה הבתים:    ואם היפך יש מאחרונים שפוסלין אף דיעבד:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש