שולחן ערוך אבן העזר קסח ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יבמה שלא היה לה כתבה, או שמחלה כתבתה, זכה בנכסי אחיו, ומוכר ונותן כחפצו, וכשיכניסנה יכתב לה כתבה מנה, ויהיו כל נכסיו אחראין לכתבתה כשאר כל הנשים:

מפרשים

בית שמואל

(ו) וכשיכנסנה יכתוב לה כתובה:    ואם לא כתב לה יש לה כתובה מתקנת חז"ל כשאר נשים:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש