פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קסא ט

שולחן ערוך

יבמה שנשארה זקוקה לשני אחים, והגדול הוא מאנוסי הזמן, והשני יהודי, היהודי קודם לחלץ. ואם קדם האחר וחלץ, התרה לשוק. ועין לעיל סימן קנ"ז סעיף ד':

מפרשים