שולחן ערוך אבן העזר קנח א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כשם שהאשה נאמנת לומר: מת בעלי, שתנשא; כך נאמנת לומר: מת בעלי, שתתיבם, והיבם נכנס לנחלה על פיה. אבל אינה נאמנת לומר: מת יבמי, שתנשא לשוק. ואין האיש נאמן לומר: מת אחי ואיבם את אשתו. לפיכך, הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים, ובאה ואמרה: מת בעלי ואחר כך מת יבמי, או מת יבמי ואחר כך מת בעלי, אינה נאמנת:

מפרשים

בית שמואל

(א) אבל אינה נאמנת לומר מת יבמי:    הואיל הוא איסור לאו שמא הוא קל בעיני' רמב"ם וגבי אין איש נאמן כתב עד שיעידו ב' עדים שאין ע"א נאמן אלא משום התרת עגונה, ולכאורה נראה בזה"ז דיש חרם ר"ג שלא ישא אשה על אשתו אין ע"א נאמן שמתה אשתו דהא דבר שנתחזק באיסור הוא ואין ע"א נאמן כמ"ש ביורה דעה סימן קכ"ז:


באר היטב

(א) אשתו:    ואם רוצה לפטור אותה בחליצה נאמן. וה"ה אם היה נשוי אשה נאמן רשד"ם חא"ה סי' ע"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש