שולחן ערוך אבן העזר קכה ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם יש מי שרוצה לזיין האותיות, מוחין בידו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(י) לזיין האותיות מוחין בידו:    ומ"מ בדיעבד בשעת הדחק ועיגון הגט כשר:

בית שמואל

(י) מוחין בידו:    משום לעז גיטין הראשונים ודוקא דבר שאינו אלא חומרא בעלמא חיישינן משום לעז וע' ת"ה סימן רל"ב ובדיעבד ובשעת הדחק כשר ח"מ:

ט"ז

באר היטב

(ח) בידו:    ובדיעבד בשעת הדחק כשר ח"מ ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש