שולחן ערוך אבן העזר קיד ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הוא הדין למי שמתחיב בפרנסת אדם אחר.

ועיין באלו דינים בחשן המשפט סימן ס':

מפרשים

חלקת מחוקק

(ט) ה"ה למי שמתחייב וכו':    על כל הדינים המבוארים בסי' זה קאי:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש