הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן קיד

סימן קידעריכה

סי' קי"ד ס"א ופסקה עמה לזון. נ"ב ואם כתב להאכילה ולא במפורש משלו ע' תשו' הרשב"ש סי' קכ"ב: