פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר צג לב

שולחן ערוך

כשפוסקין מזונות לאלמנה שאינה נזונית עם היתומים, אין נותנין לה לפחות משלשים יום; וכן לאשת איש, כדי שלא תצטרך להתבזות על מזונותיה בבית דין בכל יום:

מפרשים