שולחן ערוך אבן העזר סט ג


שולחן ערוך

אלו הם הארבעה: מעשה ידיה, ומציאתה, ופרותיה, וירושתה:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש