שולחן ערוך אבן העזר לא ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האומר לאשה: "התקדשי לחציי" -- הרי זו מקודשת. הא למה זה דומה, לאומר לה: "תהי אשתי את ואחרת", שנמצא שאין לה אלא חצי איש. אבל אם אמר: "חציך מקודשת לי", אינה מקודשת, שאין אשה אחת ראויה לשנים. וכן האומר: "הרי את מקודשת לי ולזה" -- אינה מקודשת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(טו) אבל אם אמר חצייך מקודשת וכו':    אפילו אמר לאחר שעה גם חצייך השני מקודשת לי לא אמר כלום ולא מבעיא ליה לעיל אלא באומר בפעם אחת התקדשי לי חצייך בפרוטה וחצייך השני ג"כ בפרוטה אבל כל שאמר בשני זמנים פשיטא דפסקא למילתא ואינה מקודשת כלל וכן הוא בתוספת:

בית שמואל

(יח) אבל אם אמר חצייך וכו' מקודשת לי:    אפילו אמר לשעה גם חצייך השני מקודשת לי לא אמר כלום ולא מבעי' בש"ס לעיל אלא אם אמר בפ"א התקדשי חצייך בפרוטה וחצייך השני בפרוטה תוס':

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש