שולחן ערוך אבן העזר כ ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נשים המסוללות (פירוש המשחקות והמתחככות) זו בזו -- אסור, וממעשה ארץ מצרים שהוזהרנו עליו, וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור. ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה, ומונע הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן:

מפרשים

בית שמואל

(ז) אסור:    אבל אינה נאסרת לבעלה ולא נפסלה לכהן רמב"ם:

ט"ז

באר היטב

(ד) אסור:    אבל אינה נאסרת לבעלה ולא נפסלה לכהן רמב"ם עיין ב"ח ובה"י.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש