שולחן ערוך אבן העזר ד ד


שולחן ערוך

מצרית מעוברת שנתגיירה, בנה מצרי שני:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש