שולחן ערוך אבן העזר ד ג


שולחן ערוך

מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות, שאחר שנתגייר, הוא ובנו שנולד לו אחר שנתגייר – אסורים, ובן בנו מותר:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש