שבחי החיד"א


שבחי החיד"א

הספר הודפס כנספח לספר "מעשה יוסף דילה ריינה" - דפוס ווארשא תרנ"ט, והינו הבסיס לההקלדה כאן בויקיטקסטראו גםעריכה