רשב"ם על במדבר ב


(ב). באותות: סימן היה בנס של כל דגל, כגון בשל יהודה אריה, בשל יוסף שור:
מנגד: מרחוק:

(יז). בתוך המחנות: שני דגלים נוסעים תחילה, ואחר כן המשכן והלוים, ואחר כן שני דגלים אחרונים:
כאשר יחנו כן יסעו: בכל עניין שהיו סביב למשכן הארבעה דגלים, כך היו סביב דרך הליכתם, ודרך ימין נמנו הדרגלים מזרח ודרום מערב וצפון: