רש"י על תהלים קמב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במערה" - שכרת בה כנף המעיל אשר לשאול

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה ידעת נתיבתי" - כמה מוקשים יש בה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואין לי מכיר" - אין בכל משרתי שאול שימחה בידו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בי יכתירו צדיקים" - בשבילי יכתירוך צדיקים ויודו לשמך שאתה סומך את יראיך